قدیر هاشمی

27اردیبهشت
پنجشنبه ششم خرداد

پنجشنبه ششم خرداد

علی بروجردی به همراه قدیر هاشمی در همایش‌های موسیقی مکتب تهران اجرای موسیقی خواهند داشت. ‏ علی بروجردی نوازنده سیتار و قدیر هاشمی نوازنده طبلا از پنجشنبه ششم خرداد ساعت ۱۷ در مکتب تهران اجرای موسیقی هندوستان خواهند داشت. بروجردی نوازنده سیتار که از ۲۵ سال پیش در هند زندگی و فعالیت موسیقایی می کند […]