قاسم رحیمی تهرانی

03اسفند
نماهنگ «در میان گلها» با صدای قاسم رحیمی تهرانی منتشر شد

نماهنگ «در میان گلها» با صدای قاسم رحیمی تهرانی منتشر شد

نماهنگ «در میان گلها» با تنطیم مازیار قناد و شعر بیژن ترقی منتشر شد که این اثر با آهنگسازی استاد فقید همایون خرم بوده که به یاد ایشان و صدای قاسم رحیمی تهرانی باز خوانی شده است.