فینال هزارصدای سنتی

09اردیبهشت
فینال هزارصدای سنتی با داوری استادان شهبازیان، تعریف و بهمنی برگزار شد:

فینال هزارصدای سنتی با داوری استادان شهبازیان، تعریف و بهمنی برگزار شد:

عصر چهارشنبه پنجم اردی‌بهشت، فینال بخش کلاسیک ایرانی برنامه هزارصدا در سالن اصلی در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد تا بعد از یک سال برگزاری مسابقه بین بیش از بیست از گروه موسیقی ایرانی در بخش‌ها‌ی مقدماتی و نیمه نهایی، این برنامه موسیقایی به سرانجام برسد و شاهد ویژه‌برنامه پایانی خود باشد.