فیلم کمدی

۰۲فروردین

یکی از سخت‌ترین نقش‌هایی که سام درخشانی بازی کرد

یکی از سخت‌ترین نقش‌هایی که سام درخشانی بازی کرد

۰۴اسفند

کمدین معروف خودکشی کرد

کمدین معروف خودکشی کرد

۰۸بهمن

بازیگر مردی که می‌خواهد استنداپ‌هایش را جهانی کند

بازیگر مردی که می‌خواهد استنداپ‌هایش را جهانی کند