فیلم «چ»

۱۹بهمن
چاوشی: بهتر است کماکان سنتوری اولین و آخرین تجربه ام در سینما باشد

چاوشی: بهتر است کماکان سنتوری اولین و آخرین تجربه ام در سینما باشد

محسن چاوشی خواننده بنام موسیقی پاپ ایران که قرار بود برای فیلم «چ» ابراهیم حاتمی کیا بخواند، از این همکاری انصراف داد.
+ به دلیل اظهارات ابراهیم حاتمی کیا