فیلم مغزهای کوچک زنگ زده

20مرداد
نوید محمدزاده هنوز از جشنواره فجر شاکی است!

نوید محمدزاده هنوز از جشنواره فجر شاکی است!

نوید محمدزاده هنوز از جشنواره فجر شاکی است!

01مرداد

هومن سیدی با «مغزهای کوچک زنگ‌زده»اش جوایز جشنواره شهر را درو کرد

هومن سیدی با «مغزهای کوچک زنگ‌زده»اش جوایز جشنواره شهر را درو کرد

21آذر

حاتمی‌کیا و معادی رقیب شدند

حاتمی‌کیا و معادی رقیب شدند