فیلم مغزهای کوچک زنگ زده

۲۰مرداد
نوید محمدزاده هنوز از جشنواره فجر شاکی است!

نوید محمدزاده هنوز از جشنواره فجر شاکی است!

نوید محمدزاده هنوز از جشنواره فجر شاکی است!

۰۱مرداد

هومن سیدی با «مغزهای کوچک زنگ‌زده»اش جوایز جشنواره شهر را درو کرد

هومن سیدی با «مغزهای کوچک زنگ‌زده»اش جوایز جشنواره شهر را درو کرد

۲۱آذر

حاتمی‌کیا و معادی رقیب شدند

حاتمی‌کیا و معادی رقیب شدند