فیلم مستند تنهایی نادر

۲۲آبان
تصویربرداری «تنهایی نادر» به نیمه رسید

تصویربرداری «تنهایی نادر» به نیمه رسید

تصویربرداری فیلم مستند «تنهایی نادر» به کارگردانی محمود توسلیان و تهیه کنندگی رحمان حاصلی به نیمه راه رسید.