فیلم سینمایی قیصر

30مرداد

دیالوگ مشهور «من بودم و حاجی نصرت، رضا پونصد…» چگونه خلق شد؟

دیالوگ مشهور «من بودم و حاجی نصرت، رضا پونصد…» چگونه خلق شد؟

25اردیبهشت

شهاب مرادی: تلویزیون «قیصر» را پخش کند، مگر چه می‌شود؟

شهاب مرادی: تلویزیون «قیصر» را پخش کند، مگر چه می‌شود؟