فیلمبرداری

25تیر
علی رهبری و آرین بهاری بازیگر شدند
بازی در فیلم «گُل به خودی»

علی رهبری و آرین بهاری بازیگر شدند

علی رهبری و آرین بهاری خوانندگان گروه پازل اولین حضور سینمایی خود را به‌عنوان بازیگر در «گُل به خودی» تجربه می‌کنند.