فیلارمونیک ایران

۳۰شهریور
نکوداشت چکناواریان در وحدت

نکوداشت چکناواریان در وحدت

ارکستر و گروه کر فیلارمونیک ایران به رهبری علیرضا شفقی نژاد با اجرای یک کنسرت ویژه از مقام هنری لوریس چکناواریان تجلیل می کند. علیرضا شفقی نژاد درباره کنسرت سه روزه ارکستر و گروه کر فیلارمونیک ایران طی روزهای ۳۱ شهریور، اول و دوم مهر سال جاری در تالار وحدت توضیح داد: گروه کر فیلارمونیک […]