فلسفه‌ موسیقی در سنت اسلامی

10تیر
برپایی نشستی برای «فلسفه‌ موسیقی در سنت اسلامی»

برپایی نشستی برای «فلسفه‌ موسیقی در سنت اسلامی»

نشست بررسی «فلسفه موسیقی در سنت اسلامی» برگزار می‌شود.