فضل الله توکل در بیمارستان

۰۶آبان
پاشا پاشایی: انتظار داشتیم که بسیاری از هنرمندان برای عیادت در بیمارستان حضور پیدا کنند

پاشا پاشایی: انتظار داشتیم که بسیاری از هنرمندان برای عیادت در بیمارستان حضور پیدا کنند

استاد فضل الله توکل نوازنده پیشکسوت موسیقی کشورمان صبح امروز چهارشنبه ۶ آبان‌ماه تحت معاینه مجدد پزشکان بیمارستان برای کنترل وضعیت قلبی قرار گرفت.+هیچ کس نمی تواند منکر زحمات استاد فضل الله توکل در عرصه موسیقی شود