فصل جدید

۰۶شهریور
اعلام جزئیات فصل جدید پروژه ملی «لیگ سرود»

اعلام جزئیات فصل جدید پروژه ملی «لیگ سرود»

فصل جدید مسابقات لیگ سرود با در نظر گرفتن ضوابط کرونایی با هدف ارتقای سطح کیفی سرود و فعالیت‌های مستمر گروه‌های فعال این حوزه آغاز شد.