فستیوال کوچه

۰۹اسفند
فستیوال کوچه بوشهر، شاید وقتی دیگر

فستیوال کوچه بوشهر، شاید وقتی دیگر

رویداد موسیقایی کوچه بوشهر که چندی پیش خبر از برگزاری دور سوم آن در تاریخ ۲۱ لغایت ۲۷ اسفندِ جاری منتشر شده بود، به تعویق افتاد.