فستیوال آوای امروز ایران

۲۲شهریور
اواسط مهرماه سال جاری و در کشور آلمان

اواسط مهرماه سال جاری و در کشور آلمان

در فستیوال موسیقی «آوای امروز ایران» که شهرهای کلن و هامبورگ میزبان آن خواهند بود، گروه های موسیقی از داخل و خارج از کشور حضور خواهند داشت که پدرام درخشانی و گروه موسیقی «پالت» به نمایندگی از گروه های داخلی در این جشنواره شرکت می کنند.