فریده مقدم

08مهر
آلبوم «شیهه های رهایی» از کیوان ساکت منتشر می شود
با سروده هایی از فریده مقدم

آلبوم «شیهه های رهایی» از کیوان ساکت منتشر می شود

آلبوم «شیهه های رهایی» اثر مشترک کیوان ساکت و فریده مقدم بعد از پایان مراحل فنی و پیش تولید و ضبط اکنون آماده است تا در نیمه دوم مهر روانه بازار موسیقی ایران شود.