فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد

۱۸مهر
پیکر استاد شجریان وارد مشهد شد

پیکر استاد شجریان وارد مشهد شد

پروازی که حامل پیکر استاد شجریان است، لحظاتی پیش در مشهد به زمین نشست.