فرهنگ و تمدن

۱۷مهر
مدیرکل دفتر موسیقی درگذشت شجریان را تسلیت گفت

مدیرکل دفتر موسیقی درگذشت شجریان را تسلیت گفت

محمد اله‌یاری (مدیرکل دفتر موسیقی) در پیامی درگذشت محمدرضا شجریان را تسلیت گفت.