فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان

18آبان
رشد ۱۰۰ درصدی میهمانان جشنواره موسیقی نواحی

رشد ۱۰۰ درصدی میهمانان جشنواره موسیقی نواحی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان از رشد ۱۰۰ درصدی میهمانان جشنواره موسیقی نواحی به میزبانی کرمان خبر داد.