فرهنگ شریف در بیمارستان

۰۲خرداد
عیادت معاون هنری وزیر ارشاد از فرهنگ شریف در بیمارستان

عیادت معاون هنری وزیر ارشاد از فرهنگ شریف در بیمارستان

علی مرادخانی معاون امور هنری به همراه علیرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی به دیدار فرهنگ شریف استاد پیشکسوت موسیقی که به تازگی از کما خارج شده، رفتند. مرادخانی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی روز شنبه با حضور بر بالین فرهنگ شریف، به ملاقات این استاد […]