فرهنگ خوزستان

۰۱اسفند
اولین جشنواره سنتورنوازی پایور برگزار می‌شود

اولین جشنواره سنتورنوازی پایور برگزار می‌شود

اولین جشنواره سنتورنوازی استاد فرامرز پایور نوازنده فقید موسیقی ایرانی روز جمعه سوم اسفند ماه به داوری پویاسرایی و تعدادی دیگر از هنرمندان در شهر اهواز برگزار می‌شود.