فرهنگسرای ابن سینا

21آذر
کتاب «ردیف میرزا عبدالله» رونمایی می‌شود

کتاب «ردیف میرزا عبدالله» رونمایی می‌شود

کتاب «ردیف میرزا عبدالله» اثر حسین مهرانی روز جمعه ۲۳ آذر در فرهنگسرای ابن‌سینا رونمایی می‌شود.