فرهنگسرای ابن سینا

۲۱آذر
کتاب «ردیف میرزا عبدالله» رونمایی می‌شود

کتاب «ردیف میرزا عبدالله» رونمایی می‌شود

کتاب «ردیف میرزا عبدالله» اثر حسین مهرانی روز جمعه ۲۳ آذر در فرهنگسرای ابن‌سینا رونمایی می‌شود.