فرهنگستان زبان و ادب فارسی

۱۲بهمن

سمیعی گیلانی، شمع تولد ۱۰۰سالگی‌اش را فوت کرد

سمیعی گیلانی، شمع تولد ۱۰۰سالگی‌اش را فوت کرد

۰۶آذر

زهرا استادزاده بر اثر کرونا ابدی شد

زهرا استادزاده بر اثر کرونا ابدی شد

۱۳شهریور

اسماعیل سعادت ابدی شد

اسماعیل سعادت ابدی شد

۰۷مرداد
پیام تسلیت حداد عادل

بدیع‌الزمان قریب درگذشت

بدیع‌الزمان قریب درگذشت

۰۳خرداد

شوخی رضا رشیدپور با واژه «دورسخنی» فرهنگستان ادب ، روی آنتن زنده شبکه ۳!

شوخی رضا رشیدپور با واژه «دورسخنی» فرهنگستان ادب ، روی آنتن زنده شبکه ۳!