فرهنگستان زبان و ادب فارسی

۱۳شهریور

اسماعیل سعادت ابدی شد

اسماعیل سعادت ابدی شد

۰۷مرداد
پیام تسلیت حداد عادل

بدیع‌الزمان قریب درگذشت

بدیع‌الزمان قریب درگذشت

۰۳خرداد

شوخی رضا رشیدپور با واژه «دورسخنی» فرهنگستان ادب ، روی آنتن زنده شبکه ۳!

شوخی رضا رشیدپور با واژه «دورسخنی» فرهنگستان ادب ، روی آنتن زنده شبکه ۳!