فرشاد صادقی

۰۲تیر
پاکزاد: ترجیح می دهم در کار موسیقی باشم تا چهره سینمایی

پاکزاد: ترجیح می دهم در کار موسیقی باشم تا چهره سینمایی

مدیر برنامه های سهراب پاکزاد: این روزها سهراب تمامی فکر و حواسش جمع آوری آلبوم جدیدش است وخدا را شکر پیشرفت خوبی هم در این زمینه داشته است وبه یاری خدا اگرکارهای اداری اش طی شود زمستان و یا اواخر سال منتشر خواهد شد.