فرزند پروین بهمنی

۱۶آذر
دامون شش بلوکی: دانشگاه ترکیه مادرم را بیشتر تحویل گرفت!

دامون شش بلوکی: دانشگاه ترکیه مادرم را بیشتر تحویل گرفت!

hot-topic-logoفرزند پروین بهمنی موسیقیدان و پژوهشگر موسیقی نواحی از آغاز مرحله تازه شیمی درمانی این هنرمند و کم توجهی صندوق اعتباری حمایت از هنرمندان و روزنامه نگاران به پیشکسوتان موسیقی نواحی خبر داد.
+دامون شش بلوکی: آیا آنها نمی دانند که مادرم بارها به عنوان بانوی فرهنگی در محافل بین المللی مطرح شده است؟
+چگونه است هنرمندی عمر و جسم خود را سر اعتلای موسیقی نواحی این سرزمین گذاشته و یک موسیقی از بین رفته را احیا می کند اما گویی این موضوع هیچ اهمیتی برای هیچ کس ندارد؟