فردوس حاجیان

03دی

عکس | عیادت امیر جعفری و ریما رامین‌فر از عمو فردوس

عکس | عیادت امیر جعفری و ریما رامین‌فر از عمو فردوس

05شهریور

عمو فردوس در بیمارستان بستری شد

عمو فردوس در بیمارستان بستری شد