فردا بدون من

15اسفند

از سوی نشر “مکتب تهران”

رمان “فردا بدون من” سرگذشت علیرضا مشایخی به قلم خودش از سوی نشر “مکتب تهران” منتشر می شود. علیرضا مشایخی از آهنگسازان پیش گام در موسیقی مدرن این بار کتابی را از سرگذشت خود (آتوبیوگرافی) نوشته است که این کتاب در برگیرنده آرا، اندیشه ها و درونمایه های فکری وی است و به شیوه آهنگسازی […]