فخر آفرینان

۲۰بهمن
با حضور «کیوان ساکت» و «رضا دربندی»

با حضور «کیوان ساکت» و «رضا دربندی»

کنسرت «سالارعقیلی» با حضور «کیوان ساکت» و «رضا دربندی» با همراهی ارکستر سمفونیک «فخر آفرینان»، اواخر بهمن ماه سال جاری در شهر تبریز برگزار می شود.
+ «اسفندیار قره باغی» سرپرستی گروه کر این ارکستر را بر عهده خواهد داشت