فاطمه طباطبایی

۰۵اردیبهشت
پارسینه در خبری نوشت:

پارسینه در خبری نوشت:

فاطمه طباطبایی همسر یادگار امام حمینی در جوار مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی و در نقل خاطره ای با یادآوری مواضع اخلاقی امام خمینی(ره) در مواجهه با مسائل جاری کشور، از حساسیت ایشان در برابر ریاکاری و ظاهرسازی یاد کرد و گفت امام در برابر ریاکاری و ظاهرسازی موضع می‌گرفت. تذکر امام به صداوسیما درباره قطع […]