فاروق آزادیان

۱۵شهریور
آلبوم «اینسو و آنسو» منتشر شد
از آثار نامدران موسیقی ایرانی

آلبوم «اینسو و آنسو» منتشر شد

آلبوم موسیقی ایرانی «این سو و آن سو» اثر تازه ای از محمد نصرتی، مسعود جاهد و فاروق آزادیان، توسط مؤسسه فرهنگی و هنری خورشید آهنگ پارسی روانه بازار موسیقی شد.