فؤاد توحیدی

۲۴مهر
توحیدی: موسیقی آوازی مناطق ایران بر پایه دوبیتی‌خوانی است

توحیدی: موسیقی آوازی مناطق ایران بر پایه دوبیتی‌خوانی است

فؤاد توحیدی، پژوهشگر موسیقی نواحی و عضو شورای علمی سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران گفت: امسال بیشتر موسیقی آوازی خواهیم داشت و از آنجایی که موسیقی آوازی مناطق مختلف ایران بر پایه دوبیتی‌خوانی است، موضوع اصلی این دوره را «دوبیتی‌خوانی» انتخاب کرده‌ایم.