غلامعلی علمشاهی

۱۳خرداد
غلامعلی علمشاهی: کنسرت‌های آنلاین هیچ توجیه اقتصادی ندارد
نزدیک شدن به یک فاجعه

غلامعلی علمشاهی: کنسرت‌های آنلاین هیچ توجیه اقتصادی ندارد

غلامعلی علمشاهی (رئیس کانون ناشران) گفت: کنسرت آنلاین هیچ توجیه اقتصادی ندارد و صرفا برای فراموش نشدن هنرمندان برگزار می گردد، این کنسرت ها برای مخاطب جذابیت لازم را ندارد کما اینکه می بینیم تمدید هم نمی شود.