غلامرضا دادبه

۱۹مرداد
درگذر از پانزدهمین سالگرد درگذشت «غلامرضا دادبه»

درگذر از پانزدهمین سالگرد درگذشت «غلامرضا دادبه»

photo_2016-08-09_08-32-32محمدرضا ممتازواحد: به زعم راقم این سطور مهمترین مسأله ای که در خصوص غلامرضا دادبه (جانسوز) شایان ذکر است، جاذبه شخصیتی و تأثیرگذاری وی بر جامعه موسیقی است به گونه ای که وی را در مقطعی از جریان موسیقی کلاسیک ایرانی در قرن اخیر، شخصیتی «منشأ اثر» بایستی برشمرد…