غلامحسین کرباسچی

۱۸مهر
کرباسچی: همه زندگی استاد شجریان، تلاش برای تبدیل خشونت به لطافت هنر بود

کرباسچی: همه زندگی استاد شجریان، تلاش برای تبدیل خشونت به لطافت هنر بود

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی با بیان خاطره‌ای از استاد شجریان گفت که همه زندگی او تلاش برای تبدیل قهر و خشونت به لطافت فرهنگ و هنر بود.