غلامحسین غفاری

۰۳آبان
به اشتباه مدرک درجه ۴ هنری دوتار را به من دادند!

به اشتباه مدرک درجه ۴ هنری دوتار را به من دادند!

یک استاد آواز ساکن تربت جام گفت: با آن‌که کار اصلی من آواز خواندن است، وقتی مدارکم را برای گرفتن درجه هنری به وزارت ارشاد فرستادم، به اشتباه مدرک درجه ۴ هنری دوتار را به من دادند. غلامحسین غفاری اظهار کرد: اصلا کسی من را به‌عنوان دوتارنواز نمی‌شناسد و همه می‌دانند که من خواننده موسیقی […]