عیادت نماینده وزیر فرهنگ از پیشکسوت موسیقی نواحی

۲۷مرداد
عیادت نماینده وزیر فرهنگ از پیشکسوت موسیقی نواحی

عیادت نماینده وزیر فرهنگ از پیشکسوت موسیقی نواحی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان از طرف وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و به نمایندگی از موسسه هنرمندان پیشکسوت از شیرمحمد اسپندار ـ پیشکسوت موسیقی نواحی ـ عیادت کرد.