عکاس پیشکسوت موسیقی

۱۴مرداد
عکاس پیشکسوت موسیقی و ورزش درگذشت

عکاس پیشکسوت موسیقی و ورزش درگذشت

محمد دوّلو از عکاسان پیشکسوت موسیقی کشورمان که در حوزه عکاسی ورزشی نیز دارای سوابق طولانی بود دار فانی را وداع گفت.