عموریه

۰۹دی
شرح یک قصه به زبان موسیقی اعراب خوزستان
توضیحات محمود مشهودی در باب آلبوم موسیقی عرب خوزستان

شرح یک قصه به زبان موسیقی اعراب خوزستان

موسیقی محلی مردمان عرب منطقه خوزستان در قالب مجموعه «طور علوانی» با هنرمندی و پژوهش محمود مشهودی و فرزاد کاشی‌ساز در قالب یک آلبوم صوتی پیش روی مخاطبان قرار گرفت.