عملیات کربلای4

۲۴اردیبهشت

روایت تکان دهنده یک رزمنده از شب عملیات کربلای ۴ روی آنتن زنده

روایت تکان دهنده یک رزمنده از شب عملیات کربلای ۴ روی آنتن زنده