علی پرمهر

۱۷مرداد
نیمه دوم از دومین ماه تابستانی ۱۳۹۷

نیمه دوم از دومین ماه تابستانی ۱۳۹۷

کنسرت موسیقی آذربایجانی علی پرمهر، نیمه دوم از دومین ماه تابستانی ۱۳۹۷ در سالن همایش ایرانیان بروی صحنه می رود.