علی غلامرضایی آلماجوقی

۲۷بهمن
اجرای هنرمند ۸۷ ساله قوچانی در جشنواره موسیقی

اجرای هنرمند ۸۷ ساله قوچانی در جشنواره موسیقی

پیشکسوت دوتار نوازی قوچان اجرای خود در سومین روز از جشنواره فجر را با حمد رسول الله و موسیقی عرفانی شروع کرد.