علی غلامرضایی آلماجوقی

27بهمن
اجرای هنرمند ۸۷ ساله قوچانی در جشنواره موسیقی

اجرای هنرمند ۸۷ ساله قوچانی در جشنواره موسیقی

پیشکسوت دوتار نوازی قوچان اجرای خود در سومین روز از جشنواره فجر را با حمد رسول الله و موسیقی عرفانی شروع کرد.