علی طباطبایی درگذشت

۰۹شهریور
بر اثر ایست قلبی

بر اثر ایست قلبی

«علی طباطبایی» بازیگر و نوازنده جوان کشورمان درگذشت