علی طباطبایی

۰۹شهریور
بر اثر ایست قلبی

بر اثر ایست قلبی

«علی طباطبایی» بازیگر و نوازنده جوان کشورمان درگذشت

۰۸شهریور
چقدر زود و چقدر تلخ…

چقدر زود و چقدر تلخ…

واکنش خواننده ها به مرگ بهت آور بازیگر جوان ایران