علی طباطبائی

۱۳شهریور
عکس؛

عکس؛

«حبیب» در مراسم ختم بازیگر جوان «علی طباطبائی»

۱۰شهریور
«آوای ایرانیان» نوشت:

«آوای ایرانیان» نوشت:

روایت متفاوت «رضا یزدانی» از خبر درگذشت بازیگر جوان «علی طباطبایی»