علی اکبر قلیچ

07مرداد
نماهنگ «صبح غدیر» منتشر شد
با صدای علی اکبر قلیچ؛

نماهنگ «صبح غدیر» منتشر شد

مرکز موسیقی مأوا همزمان با فرارسیدن عید بزرگ غدیر نماهنگ «صبح غدیر» با صدای علی اکبر قلیچ را منتشر کرد.