علی اکبر شیدا

۲۸اسفند
قطعه «مه من» علی اکبر شیدا با صدای فاضل جمشیدی بازخوانی شد
آنلاین بشنوید و دانلود کنید

قطعه «مه من» علی اکبر شیدا با صدای فاضل جمشیدی بازخوانی شد

قطعه «بت چین» یا «مه من» با تنظیم جدید تولید و منتشر شد.

۲۹مرداد
مجموعه تصانیف علی اکبر شیدا کتاب شد
با گردآوری و بازنویسی صالح آسترکی

مجموعه تصانیف علی اکبر شیدا کتاب شد

کتاب «مجموعه تصانیف علی‌اکبر شیدا» با گردآوری و بازنویسی صالح آسترکی از سوی انتشارات موسیقی عارف منتشر شد.