علیرضا قربانی و آرش گوران

۰۴دی
اثری از علیرضا قربانی و آرش گوران، در لیست آثار مجوز گرفته
85 تک آهنگ و یک آلبوم مجوز گرفتند

اثری از علیرضا قربانی و آرش گوران، در لیست آثار مجوز گرفته

دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هفته سوم آذرماه مجوز ۸۵ تک آهنگ و یک آلبوم را صادر کرد.