علیرضا قربانی در وین

۲۰اردیبهشت
هجدهم و نوزدهم اردیبهشت ماه

هجدهم و نوزدهم اردیبهشت ماه

«علیرضا قربانی» خوانندهٔ بنام موسیقی ایرانی، هجدهم و نوزدهم اردیبهشت ماه (ساعت ۱۸) با عنوان «با من بمان»در شهر وین اتریش به اجرای کنسرت پرداخت.
+این کنسرت به رهبری ارکستر «ایمان خمر» برگزار شد