علیرضا قاضی

۰۹مهر
با آهنگسازی «ناصر چشم آذر» و «محمد میرزمانی»

با آهنگسازی «ناصر چشم آذر» و «محمد میرزمانی»

آلبوم «روزای گمشده» با آهنگسازی «ناصر چشم آذر» و «محمد میرزمانی» و با صدای «علیرضا قاضی» در سراسر کشور منتشر شد.
+جزئیات کامل به همراه کاورها