علیرضا صدیقی نسب

۱۹تیر
جمعه ۲۲ تیرماه در شیراز

جمعه ۲۲ تیرماه در شیراز

گروه «ضرباهنگ» به سرپرستی علیرضا صدیقی نسب و خوانندگی حسین علیشاپور روز جمعه ۲۲ تیرماه در تالار احسان شیراز تازه ترین کنسرت خود را برگزار می کند.